squire-logo

Cisco PGW và ITP đã hết sản xuất, Sản phẩm báo hiệu SS7 của Squire Technologies sẽ là lựa chọn mới cho nhà cung cấp dịch vụ.

Squire Technologies, công ty chuyên gia về báo hiệu trong lĩnh vực viễn thông , Squire Technologies cam kết tiếp tục đầu tư và hỗ trợ các dòng sản phẩm báo hiệu SS7 như SVI Media Gateway Controller (MGC), SVI Signalling Gateway (SG), và các giải pháp của SVI STP .. Nhiều nhà mạng đã[…]

WebRTC

Kiến trúc WebRTC cung cấp các nhà phát triển ứng dụng web khả năng viết phong phú, thời gian thực các ứng dụng đa phương tiện (nghĩ trò chuyện video) trên trang web, mà không cần bổ sung, tải xuống hoặc cài đặt. Đó là mục đích là để giúp xây dựng một nền tảng mạnh[…]