English Hôm nay
Trang chủ Sản phẩm Giải pháp / Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Công ty
Hỗ Trợ & Tư Vấn Linux

Chúng luôn có thể hỗ trợ các bạn tận nơi hoặc từ xa với những dịch vụ đáng tin cậy và tính chuyên nghiệp cao. Chúng sẽ bảo vệ server linux của bạn một cách thầm lặng để bạn có thể yên tâm trong công việc kinh doanh của mình.Chúng tôi sẽ phát triển các ứng dụng mới trên nền linux cho công ty của bạn.
Các dịch vụ về Linux mà chúng tôi cung cấp:

Phân phối
 • Red Hat
 • Fedora
 • CentOS
 • SuSE

 • Cài đặt & Cấu hình
 • Apache
 • CPanel
 • PHP
 • JSP
 • Bind
 • QMail
 • Exim
 • Sendmail
 • Squid
 • Mailman
 • SpamAssassin
 • Courier IMAP


 • ProFTPd
 • PureFTPd
 • MySQL
 • Oracle
 • Open LDAP
 • FreeRadius
 • OpenSSL
 • OpenSSH
 • Asterisk
 • 

  work anywhere, go anywhere, and still get your calls!

  Dịch Vụ
  Dịch vụ cho Provider
  Dịch vụ SMS
  Hỗ trợ & Tư vấn Linux
  Hỗ trợ & Tư vấn Asterisk
  Phát triển Phần Mềm & WEB

  Giải Pháp
  Doanh Nghiệp vừa & nhỏ
  Doanh Nghiệp Lớn có nhiều chi nhánh
  Bưu Điện Tỉnh/Thành Phố


  Tính năng nâng cao
  Chuyển cuộc gọi thông minh
  Ghi âm cuộc gọi
  Giám sát cuộc gọi
  Dịch vụ thông tin tự động
  Chăm sóc khách hàng(CRM)


  Copyright © 2005-2006 by www.inext.com.vn. All Rights Reserved