English Hôm nay
Trang chủ Sản phẩm Giải pháp / Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Công ty
Quan hệ Đối tác

iNext có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp về công nghệ, giải pháp, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin tại Việt Nam và trên thế giới. Sự hợp tác được thể hiện thông qua các dự án về công nghệ thông tin đã và đang triển khai với các mối quan hệ lâu dài trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng vì lợi ích của các bên.

 


work anywhere, go anywhere, and still get your calls!

iNext Corp
Giới thiệu
Liên hệ
Đối tác

Online Demo
iNextPBX Demo
iNextCRM Demo
iNextBilling Demo

Tính năng nâng cao
Chuyển cuộc gọi thông minh
Ghi âm cuộc gọi
Giám sát cuộc gọi
Dịch vụ thông tin tự động
Chăm sóc khách hàng(CRM)


Copyright © 2005-2006 by www.inext.com.vn. All Rights Reserved