English Hôm nay
Trang chủ Sản phẩm Giải pháp / Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Công ty
Ghi âm cuộc gọi

Bạn cần ghi âm lại các cuộc gọi với mục đích kiểm soát các cuộc trao đổi, kiểm tra thông tin một thành phần thứ ba (Trird Party Verifications(TPV)) hay quản lý và báo cáo về các hoạt động của từng bộ phận thì bạn cần phải có chức năng Ghi âm cuộc gọi (Call Recording). iNext xin đưa ra một giải pháp an toàn và tin cậy để trang bị khả năng đó vào trong bất lĩnh vực kinh doanh nào của bạn.

1.Chức năng ghi âm
Một khả năng mạnh mẽ và linh hoạt của chức năng ghi âm của tổng đài iNext là nó cung cấp một giải một giải pháp hoàn hảo cho việc lưu trữ và kiểm soát những cuộc đàm thoại trong tổ chức của bạn . Nó có thể ghi lại và chuyển đổi các cuộc đàm thoại thành nhiều định dạng âm thanh khác nhau như WAV , MP3… và phát lại bằng những chương trình đơn giản. Nghe trực tiếp cuộc đàm thoại(Snoop) cũng là một lợi thế cho những tổ chức khi họ cần nghe những gì đang diễn ra trong một cuộc đàm thoại. Hệ thống sẽ giúp bạn nghe hoặc phát lại thông qua hệ thống phone hoặc qua dao diện WEB. Một câu hỏi được đặt ra là: Liệu chức năng này có được sử dụng vào mục đích xấu. Câu trả lời là KHÔNG bởi chức năng ghi âm cuộc gọi chỉ có thể được kích hoạt dựa trên mã số xác định bạn là cấp độ quản lý hoặc là theo yêu cầu dịch vụ của chính khách hàng.

2.Mục đích sử dụng
Với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào có sự tương tác với khách hàng thông qua đường dây điện thoại thì chức năng ghi âm cũng có thể là một công cụ hữu hiệu cho việc kiểm soát và đào tạo nhân lực. Đôi khi, những cuộc đàm thoại trực tiếp giữa nhân viên chăm sóc khách hàng và khách hàng sẽ được sử dụng với mục đích hướng dẫn, đào tạo. Giải pháp ghi âm của của iNext cung cấp cho bạn tất cả những chức năng đó. Trong một vài tình hưống, những hoạt động kinh doanh có thể được đặt dưới sự giám sát và do vậy tất cả các cuộc gọi cần phải được ghi lại cho việc lưu trữ hồ sơ và làm bằng chứng cho kết quả thực hiện. Chức năng ghi âm có thể ghi âm, phát lại và lưu trữ cuộc gọi tuỳ vào theo những yêu cầu kinh doanh. Nó cũng có thể được sử dụng với những mục đích sao chép chi tiết, nơi mà những phần của cuộc gọi có thể được ghi độc lập và phát lại sau này.

3.Đặc tính

 • Ghi âm các cuộc đàm thoại của nhân viên chăm sóc khách hàng
 • Phát lại nội dung đàm thoại thông qua hệ thông phone và máy tính
 • Lựa chọn và sắp xếp tất cả những bản ghi dựa trên các tham số
 • Liệt kê cuộc và nghe cuộc gọi
 • Lưu trữ cuộc gọi
 • Nghe trực tiếp những cuộc đàm thoại.
 • Lưu lại và chuyển đổi theo những định dạng phổ thông như WAV, MP3
 • Chuyển các cuộc gọi và các bản ghi âm qua VoIP tới một địa điểm xa.
 • Kiểm soát cấu hình ghi âm đồng thời nhiều cuộc gọi
 • Kiểm soát cấu hình ghi âm đồng thời nhiều cuộc gọi
 • Gửi một bản ghi qua file đính kèm của email
 • Ghi âm đồng thời nhiều số điện, nhiều thành phần cho mục đích lưu trữ.
 • 

  work anywhere, go anywhere, and still get your calls!

  iNext Corp
  Giới thiệu
  Liên hệ
  Đối tác

  Online Demo
  iNextPBX Demo
  iNextCRM Demo
  iNextBilling Demo

  Tính năng nâng cao
  Chuyển cuộc gọi thông minh
  Ghi âm cuộc gọi
  Giám sát cuộc gọi
  Dịch vụ thông tin tự động
  Chăm sóc khách hàng(CRM)


  Copyright © 2005-2006 by www.inext.com.vn. All Rights Reserved